SMV sikkerhed 

Som SMV kan IT sikkerhed være et nødvendigt onde
langt nede på dagsorden.

SMV IT sikkerhed

Mange IT løsninger bliver (bevidst) undgået at blive gennemgået, fordi man fejlagtigt tror, at IT-konsulenten eller det firma, der varetager opgaven, har styr på hele processen.

Det med småt

Manglende IT sikkerhed er risikabelt og kan koste dyrt. Og hånden på hjertet – har I læst alt det med småt i IT kontrakten? Der er måske en årsag til, at det er står skrevet (med småt).

Uvildig

I bør overveje om det er jeres IT-leverandør, der skal vurdere jeres IT-sikkerhed. Det er oftest ikke anbefalelsesværdigt, idet det så kommer til at handle for meget om IT (der passer til den pågældendes leverancer og interesser).

Revision

Du skal kunne tale forretning, og som i alle andre forretningsforhold, se på flere muligheder, risici og potentielle indtjeningsmuligheder og besparelser. Det er jo heller ikke din bogholder, der laver din revision. 

Sikkerhedsniveau

Risikoprofil

Hvor højt eller lavt er jeres sikkerhedsniveau i forhold til jeres risikoprofil? 

Udbytte

i IT sikkerhed handler også om at få mere ud af en eksisterende IT-investering, så den ikke går tabt.

IT GPS

Vi rådgiver, vejleder, formidler overblik, forudsigelser og forebyggelser med henblik på bedre sikkerhed: Risici, dagsorden og roadmaps.   

SMV pulje 

Som godkendt rådgiver hos SMV:Digital kan vi være behjælpelige med at ansøge om 100.000 kr. til deres SMV sikkerheds tilskudspulje

Bedre & mere sikkerhed
Det betaler sig – altid

Til vands, til lands, i luften – og i cyber