Baggrundstjek personer

Baggrundscheck af personer, screening eller vetting er en sikkerheds undersøgelser af personer eller virksomheder i forbindelse med en ansættelse, samarbejde eller 3. parts aftaler.

Staff Vetting – som er fagordet, er afgørende og afdækkende sikkerhedsundersøgelser & analyser.

Det kan foretages med udgangspunkt i at sikre sig imod store risiko fx i forbindelse med selvstændigt ansvar, adgang til følsomme oplysninger, varetagelse af økonomiske værdier eller ansvarsområder af kritisk betydning, betroede funktioner, hvor illoyalitet, indiskretion eller deciderede sikkerhedsbrud kan have alvorlig skadevirkning.

Formålet med et baggrundstjek er at minimere risici maksimalt ved at afklare, om der er forhold, som skaber tvivl om personens pålidelighed, troværdighed og/eller dømmekraft samt om der i øvrigt foreligger særlige sikkerhedsmæssige betænkeligheder eller andet som er værd at bemærke.

Vi har som udgangspunkt delt det op i 4 undersøgelsesniveauer, der alle kan tilpasses situationen.

  1. Basis Staff Vetting screening                                              
  2. Staff Vetting undersøgelse & analyse                                                                                
  3. Advanced Staff Vetting undersøgelse & analyse
  4. Full Staff Vetting

Undersøgelser kan gennemføres såvel med som uden kendskab og samtykke og eventuel fuldmagt fra den person, som undersøgelsen vedrører. En undersøgelse der gennemføres med samtykke og eventuel fuldmagt, giver adgang til flere oplysninger.

Vi formidler undersøgelser og analyser i fuld diskretion og under iagttagelse af fortrolighed samt den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Personoplysninger slettes efterfølgende og hermed hverken lagres eller behandles de. Rapporter indeholder billedmateriale, links, sammenligninger, analyser og andet relevant.

Hver eneste rapport er skræddersyet og foretages ud fra formål og ønsker. 

Vi undersøger:

·        Straffeattest og registrerer.

·        CV-check med referencer.

·        Konkurser, forbindelser, adfærd.  

·        Sociale medier med godkendt adgang.

·        Og meget mere.

HR afdelinger og rekrutteringsvirksomheder

Baggrundstjek bør ALTID foretages af en ekstern virksomhed, ligesom revision af et regnskab foretages af en revisor og ikke virksomhedens egne folk.

Efter princippet om 4 øjne, gennemgår vi de, eller den kandidat, så virksomheden er sikker på der ikke er særinteresser, nepotisme eller ukendt eksterne forhold, der kan være afgørende for valg af kandidat.

Udover de problemer en forkert medarbejder kan påføre organisationen og/eller den der har ansat vedkommende, er det at skulle starte forfra med at rekrutterer langt dyrere end at få en kandidat vettet. Vi tilbyder rekrutteringsfirmaer og større virksomheder en fornuftig økonomi ved større aftaler.

Udbyttet er højt – måske uvurderligt

Udbyttet er højt. Sjældent giver en service en så stor værdi på så mange planer.

Store økonomiske risici kan minimeres sammen med store udgifter ved fejlansættelse, recruitment agencies, interne udgifter – tid (tidspilde, forsinkelser, demotivation), økonomi, team, psykologisk, omdømme etc. 

I de tilfælde hvor staff vetting viser en positive vurdering af en person, kan man ligeledes ansætte eller indgå i et projekt med større sikkerhed og tillid til stor gavn for samarbejde og resultater.

Vetting er værdiindbringende på afgørende planer.

Simpelthen sikkerhed.